Ledennet

Op het ledennet staan agenda’s, verslagen en besluiten van de algemene ledenvergaderingen die twee maal per jaar gehouden worden.
Alleen leden van het Gilde hebben toegang tot het ledennet.