Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde
Voorzitter: Wilfred Blom
Secretaris: Marlies Verlinde
Penningmeester: Joke Faber
Ledenadministratie: Franziska Lindinger

Meesters
Harm van der Gaag (2012)
Hans Vonk (2016)

Kascommissie
Marlies Verlinde en Bert Mertens

Klachtencommissie
Hans Vonk, Ger Dijkgraaf en Marieke Bosch

Organisatie rondom Gildevergaderingen
Dagvoorzitter: Dick van Hennink
Agendacommissieleden: Niske Verweij en Marjoleine Alberts
Notulist: Marlies Verlinde

Webmaster
Adabella van der Zand

Redactie