Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde
Voorzitter: Wilfred Blom
Secretaris: Marlies Verlinde
Penningmeester: Roeland ten Napel
Ledenadministratie: Angél Ruyter

Meesters
Harm van der Gaag (2012)
Hans Vonk (2016)

Kascommissie
Ger Dijkgraaf, Bert Mertens en Marlies Verlinde

Klachtencommissie
Marieke Bosch, Ger Dijkgraaf en Harm van der Gaag

Organisatie rondom Gildevergaderingen
Dagvoorzitter: Dick van Hennink
Agendacommissieleden: Marjoleine Alberts en Niske Verweij
Notulist: Angél Ruyter

Website-beheerder
Adabella van der Zand

Redactie
Magdelena de Coninck, Harm van der Gaag, Bert Mertens, Carina Vonk en Sebastiaan den Uijl (redactiegilde@gmail.com)