Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde
Voorzitter: Wilfred Blom
Secretaris: Angèl Ruyter
Penningmeester: Roeland ten Napel
Ledenadministratie: Angèl Ruyter (bestuur@gildefp.nl)

Meesters
Harm van der Gaag (2012)
Hans Vonk (2016)

Kascommissie
Ger Dijkgraaf, Bert Mertens en Marlies Verlinde

Klachtencommissie
Marieke Bosch, Ger Dijkgraaf en Harm van der Gaag

Organisatie rondom Gildevergaderingen
Dagvoorzitter: Dick van Hennink
Agendacommissieleden: Marjoleine Alberts en Niske Verweij

Website-beheer
Adabella van der Zand

Redactie
Magdelena de Coninck, Harm van der Gaag, Bert Mertens, Carina Vonk en Sebastiaan den Uijl (redactiegilde@gmail.com)